FAQs Complain Problems

स्थानिय राजपत्र

शिर्षक मिति दस्तावेज आर्थिक वर्ष
आठराई गाउँपालिकाको सार्वजनिक खरिद नियमावली,२०८० Monday, July 17, 2023 - 13:49 PDF icon आठराई गाउँपालिकाको सार्वजनिक खरिद नियमावली,२०८०_compressed (1).pdf २०७९/८०
भवन निर्माण इजाजत तथा घर नक्सा पास कार्यविधी,२०८० Monday, July 17, 2023 - 13:04 PDF icon भवन निर्माण इजाजत तथा घर नक्सा पास कार्यविधी,२०८०.pdf २०७९/८०
आठराई गाउँपालिकाको संक्षिप्त वातावरणीय अध्ययन तथा प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण कार्यविधी, २०८० Monday, July 17, 2023 - 12:45 PDF icon आठराई गाउँपालिकाको संक्षिप्त वातावरणीय अध्ययन कार्यविधी, २०८०.pdf २०७९/८०
आठराई गाउँपालिकाको भु-उपयोग कार्यान्वयन कार्यविधी, २०७९ Monday, July 17, 2023 - 11:48 PDF icon आठराई गाउँपालिकाको भु-उपयोग कार्यान्वयन कार्यविधी, २०७९.pdf २०७९/८०
आठराई गाउँपालिका खानेपानी व्यवस्थापन कार्यविधी, २०७९ Monday, July 17, 2023 - 11:39 PDF icon आठराई गाउँपालिका खानेपानी व्यवस्थापन कार्यविधी, २०७९.pdf २०७९/८०
स्थानीय सरकारसँग युवा उद्यमशिलता कार्यक्रम कार्यविधीऽ २०७९ Monday, July 17, 2023 - 11:28 PDF icon स्थानीय सरकारसँग युवा उद्यमशिलता कार्यक्रम कार्यविधीऽ २०७९.pdf २०७९/८०
ऐम्बुलेन्स सेवा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधी, २०७९ Monday, July 17, 2023 - 11:17 PDF icon ऐम्बुलेन्स सेवा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधी, २०७९.pdf २०७९/८०
मृतकको परिवारलाई समवेदना सहित काजकृया खर्च वितरण कार्यविधी,२०७९ Sunday, July 16, 2023 - 19:02 PDF icon मृतकको परिवारलाई समवेदना सहित काजकृया खर्च वितरण कार्यविधी.pdf २०७९/८०
आठराई गाउँपालिकाको नगर प्रहरी सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधी २०७९ Sunday, July 16, 2023 - 18:59 PDF icon आठराई गाउँपालिकाको नगर प्रहरी सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधी २०७९.pdf २०७९/८०
आधारभूत तथा माध्यमिक शिक्षा ऐन-२०७५ (दोश्रो संशोधन-२०७९) Sunday, January 29, 2023 - 14:39 PDF icon शिक्षा ऐन संशोधन २०७९ राजपत्रवाला_20230129_0001.pdf २०७९/८०

Pages