FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
अपाङ्गता भएका व्यक्तिको परिचय-पत्र वितरण कार्यविधि, २०७५ ७५/७६ 10/19/2020 - 14:09 PDF icon भाग २खण्ड२ संख्या १२ अपाङ्गता परिचय पत्र नियमावली.pdf
आठराई गाउँपालिका "घ" वर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजतपत्र सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५ ७५/७६ 10/19/2020 - 14:06 PDF icon भाग२खण्ड२संख्या११ घ लाईसेन्स.pdf
आठराई गाउँपालिका सहकारी नियमावली, २०७५ ७५/७६ 10/19/2020 - 14:02 PDF icon भाग२खण्ड२संख्या१० सहकारी.pdf
गाउँपालिकाबाट गरिने बजार अनुगमन निर्देशिका, २०७५ ७५/७६ 10/19/2020 - 14:00 PDF icon भाग२खण्ड२संख्या९ बजार अनुगमन.pdf
आठराई गाउँपालिका करारमा प्राविधिक कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५ ७४/७५ 10/05/2020 - 16:45 PDF icon भाग२ खण्ड२संख्या८प्राविधिक कर्मचारी.pdf
आठराई गाउँपालिका कर्मचारी प्रोत्साहन भत्ता मापदण्ड, २०७५ ७४/७५ 10/05/2020 - 16:41 PDF icon भाग२खण्ड२संख्या७ कर्मचारी.pdf
आठराई गाँउपालिकाको युवा क्षमता विकास कार्यक्रम खर्च कार्यविधि,२०७५ ७४/७५ 10/05/2020 - 16:37 PDF icon भाग२खण्ड२संख्या६ युवा.pdf
आठराई गाउँपालिका आयोजना व्यवस्थापन तथा सञ्चालन कार्यविधि, २०७५ ७४/७५ 10/05/2020 - 16:34 PDF icon भाग२खण्ड२संख्या५ आयोजना.pdf
विपद व्यवस्थापन कोष संचालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७५ ७४/७५ 10/05/2020 - 16:31 PDF icon भाग२खण्ड२संख्या४ विपत.pdf
आकस्मिक कोष सञ्चालन तथा व्थवस्थापन कार्थविधि, २०७५ ७४/७५ 10/05/2020 - 16:28 PDF icon भाग२खण्ड२ सख्या३ आकष्मिक कोष.pdf

Pages