FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
अपाङ्गता रोकथाम कार्यक्रमको करूणा फाउण्डेसन सँग भएको सम्झौता २०८०/८१ 07/05/2024 - 14:40 PDF icon अपाङ्गता रोकथाम कार्यक्रमको करूणा फाउण्डेसन सँग भएको सम्झौता राजपत्र.pdf
खाम्लालुङ स्वास्थ्य चौकी निर्माण सम्झौता (आठराई गा.पा. र भारतीय राजदुतावास) २०८०/८१ 07/05/2024 - 14:39 PDF icon खाम्लालुङ स्वास्थ्य चौकी निर्माण सम्झौता राजपत्र.pdf
मुख्यमन्त्री अत्यावश्यक सेवा केन्द्र सम्झौता (आठराई गा.पा. - फेदाप गा.पा. र कोशी प्रदेश) २०८०/८१ 07/05/2024 - 14:38 PDF icon मुख्यमन्त्री अत्यावश्यक सेवा केन्द्र सम्झौता राजपत्र.pdf
कर्मचारीहरूको तह वृद्धि सम्बन्धी कार्यविधि – २०८१ २०८०/८१ 07/05/2024 - 12:06 PDF icon कर्मचारीहरूको तह वृद्धि सम्बन्धी कार्यविधि – २०८१ राजपत्र.pdf
टोल विकास संस्था सञ्चालन, व्यवस्थापन तथा परिचालन गर्नका लागि बनेको कार्यविधि – २०७५ (पहिलो संशोधन, २०८० सहित) २०८०/८१ 07/03/2024 - 15:57 PDF icon टोल विकास संस्था सञ्चालन, व्यवस्थापन कार्यविधि – २०७५ संशोधन सहित.pdf
आकस्मिक कोष सञ्चालन तथा व्यवस्थापन (पहिलो संशोधन) कार्यविधि, २०८० २०८०/८१ 07/02/2024 - 17:32 PDF icon आकस्मिक कोष सञ्चालन तथा व्यवस्थापन (पहिलो संशोधन) कार्यविधि, २०८०.pdf
आठराई गाउँपालिकाको बैठक सञ्चालन (पहिलो संशोधन) कार्यविधि, २०८० २०८०/८१ 07/02/2024 - 17:06 PDF icon आठराई गाउँपालिकाको बैठक सञ्चालन (पहिलो संशोधन) कार्यविधि, २०८०.pdf
एम्बुलेन्स सेवा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन (पहिलो संशोधन) कार्यविधि, २०८० २०८०/८१ 07/02/2024 - 16:45 PDF icon एम्बुलेन्स सेवा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन (पहिलो संशोधन) कार्यविधि, २०८०.pdf
आयोजना व्यवस्थान तथा सञ्चालन (दोस्रो संशोधन) कार्यविधि - २०८० २०८०/८१ 07/02/2024 - 16:11 PDF icon आयोजना व्यवस्थान तथा सञ्चालन (दोस्रो संशोधन) कार्यविधि -२०८०.pdf
आठराई गाउँपालिकाको यान्त्रिक उपकरण सञ्चालन (पहिलो संशोधन) कार्यविधि, २०८० २०८०/८१ 07/02/2024 - 15:57 PDF icon आठराई गाउँपालिकाको यान्त्रिक उपकरण सञ्चालन (पहिलो संशोधन) कार्यविधि, २०८०.pdf

Pages