FAQs Complain Problems

वडा नं. ५, छातेढुङ्गा

  क्र.सं.              पदाधिकारीको  नाम               पद        सम्पर्क  नं.
   श्री विष्णु प्रसाद ओली वडा अध्यक्ष       ९८४३५९८१०९  
   श्री धन बहादुर योञ्जन वडा सदस्य ९८२४९०८१३४
   श्री तेजमान देवान वडा सदस्य ९८६४०१८८५७
   श्री चम्फा वती कन्दङ्वा वडा सदस्य ९८४४६३५७६२
   श्री निर्मला धौलाकोटी तोलाङ्गी            वडा सदस्य ९८१८५७७१२१
   श्री सन्तोष कन्दङ्वा          वडा सचिव           ९८४२५१०२७८

इमेलः skandangwa52@gmail.com

 

Population: 
2,394
Ward Contact Number: 
९८४३५९८१०९