FAQs Complain Problems

समाचार

वडा नं. ७, थोक्लुङ्ग

    क्र.सं                 नाम          पद           सम्पर्क
 १   श्री रोहित कन्दङ्वा          वडा अध्यक्ष            ९८५११८०८६७   
 २   श्री रीता तामाङ्ग वडा सदस्य ९८६३७१४९३८
 ३   श्री नर्वदा सुनार वडा सदस्य ९८६०२७७११८
 ४   श्री कुमार प्रसाद कन्दङ्वा         वडा सदस्य ९८४४६०५३७८
 ५   श्री हरी प्रसाद पराजुली  वडा सदस्य ९८४२४७३१२४
 ६   श्री चित्र कुमार भट्टराई वडा सचिव ९८५२०७०३२२

 इमेलः ward7.aathraimun@gmail.com

Population: 
1,762
Ward Contact Number: 
9852070322