FAQs Complain Problems

समाचार

वडा नं. ६, चुहानडाँडा

इमेलः aathrairm@gmail.com

   क्र.सं.          पदाधिकारीको  नाम                        पद          सम्पर्क  नं.     
   श्री कृष्ण प्रसाद बास्कोटा          वडा अध्यक्ष      ९८५२०६०४१०  
   श्री उदय राज कन्दङ्वा          वडा सदस्य ९८४९५७९७८६
   श्री ओम कुमार लिम्बु          वडा सदस्य ९८६४५४६८६५
   श्री सन्जु माया घिसिङ्ग          वडा सदस्य ९८१६४०९५२८
   श्री भमा बर्देवा                     वडा सदस्य ९८६२७५२६६९
   श्री सुन्दर प्रसाद कन्दङ्वा          वडा सचिव               ९८४२५९२४९३
Population: 
3,030
Ward Contact Number: 
९८५२०६०४१०