FAQs Complain Problems

कर्मचारी विवरण

नाम पद शाखा ईमेल फोन नं
निराज शर्मा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत sharmniraj@gmail.com 9852060322
शुसिल ईङनाम हे.अ. स्वास्थ्य शाखा ingnamsusil47@gmail.com 9862022427
सुजन थापा लेखापाल आर्थिक प्रशासन शाखा प्रमुख sujanthapamyanglung@gmail.com 9842379898
राजेन्द्र परियार प. स्वा.प्रा. पशु सेवा शाखा animalservice59@gmail.com 9842763622
खगिन्द्र तिम्सीना सहायक सामान्य प्रशासन khagentcci@gmail.com 9842257136
इन्द्र दुलाल आ.ले.प. आ.ले.प. शाखा dulalthr200@gmail.com 9842113918
मनिला राई सहायक योजना अनुगमन तथा तथ्याङ्क शाखा raemanu12@gmail.com 9849619272
चित्र कुमार भट्टराई भण्डार प्रमुख जिन्सी शाखा ck20411010@gmail.com 9860267586
याेगेन्द्र कन्दङवा ह.स.चा. सामान्य प्रशासन 9852645695
खगिन्द्र तिम्सिना सूचना अधिकारी khagentcci@gmail.com 9842257136
दिल बहादुर कन्दङ्वा सहायक आप्रवासी सूचना केन्द्र mid.aatharai@gmail.com 9842381599
रोशन तामाङ्ग कार्यालय सहयोगी सामान्य प्रशासन 9814376308
खेमराज प्रसाई कार्यालय सहयोगी राजस्व तथा आर्थिक प्रशासन ९८४२५४९३२३
नारायण गुरुङ कार्यालय सहयोगी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतज्यूको सचिवालय
राजिव मरिक कार्यालय सहयोगी सामान्य प्रशासन