FAQs Complain Problems

सक्रान्ति बजार बाट देखिने उत्तरी भाग|

Read More

गाउँपालिका भवन

Read More

आ.ब.०७४/०७५ मा निर्माण भएको सडक

Read More

आठराई गाउँपलिकाको को सक्षिप्त परिचय

नेपालका ७ वटा प्रदेश अन्तर्गत पर्ने १ नम्वर प्रदेशको पहाडी जिल्लामध्ये तेह्रथुम पनि एक हो । यस जिल्ला अन्तर्गत आठराई क्षेत्रको छुट्टै महत्व रहेको छ । भौगोलिक विषमता, शिक्षा क्षेत्रको अग्रता, प्राकृतिक सुन्दरता, सबै जातजातिहरूको वासस्थान, पर्यटकीय सम्भावनाको अवस्था यस क्षेत्रलाई चिनाउने माध्यम हुन् । यसका साथै विश्वमै प्रसिद्ध मानिने अलैची यस क्षेत्रको आर्कषकको केन्द्रविन्दु रहेको छ ।  नेपालमै प्रसिद्धि पाएको ढाका टोपी, आठराईका खुकुरी, खाँडी कपडा, राडीपाखी लिम्वूहरूको धान नाच, तामाङहरूको तामाङ् सेलो, बालुन नाच, व्राह्मणले वजाउने नौमती बाजा  यस क्षेत्रलाई चिनाउने प्रमुख विषेशताहरू  हुन् ।  
    झन्डै अस्ट्रेलियाको पूर्वी आकार परेको आठराईको बीचमा 

जन प्रतिनिधि

पदाधिकारी

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
ईन्जिनियर(Civil & Rural Engineering)

सेवाहरु

सेवा प्रकारः-
सेवा समयः- सोहि दिन वा सर्जिमिनको हकमा बढीमा ३ दिनभित्र
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा अध्यक्ष /वडा सदस्य/ वडा सचिव , सम्बन्धित फाँटका कर्मचारी
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- आर्थिक ऐनमा तोके बमोजिम
आवश्यक कागजातहरुः-

१.निवेदन पत्र
२.नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रमाणित प्रतिलिपि
३.बिदेशीको हकमा राहदानीको प्रमाणित प्रतिलिपि वा सम्बन्धित दुतावासको निजको परिचय खुल्ने सिफारिस
४.२ प्रति फोटो
५.घर बहाल सम्झौता
६.आफ्नै घर टहरा भए चालु आ.ब.सम्मको मालपोत र घर जग्गा कर तिरेको रसिद
७.स्थानीय तहको रामम दर्ता नगरी प्यान वा अन्य निकायमा दर्ता गरि व्यवसय दर्ता गरेको हकमा प्यान दर्ता वा अन्य निकाय बाट जारी गरेको व्यवसय प्रमाणपत्रको प्रमाणित प्रतिलिपि

सेवा प्रकारः-
सेवा समयः- सोहि दिन वा सर्जिमिनको हकमा बढीमा ३ दिनभित्र
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा सचिब /स्थानीय पन्जिकाधिकारी /फाँट कर्मचारी
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- आर्थिक ऐनमा तोके बमोजिम
आवश्यक कागजातहरुः-

१.निवेदन पत्र
२.दुल्हा दुलहीको नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि
३.दुलहीको नागरिकता नभएमा बाबु वा दाजुभाइको नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि
४.चालु आर्थिक वर्ष सम्मको मालपोत र घर जग्गा कर वा एकिकृत सम्पत्ति कर तिरेको रसिद

सेवा प्रकारः-
सेवा समयः- सोहि दिन वा सर्जिमिनको हकमा बढीमा ३ दिनभित्र
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा सचिब /स्थानीय पन्जिकाधिकारी /फाँट कर्मचारी
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- आर्थिक ऐनमा तोके बमोजिम
आवश्यक कागजातहरुः-

१.निवेदन पत्र र नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि
२.बसाई सराई गरि जानेको हकमा परिवारको विवरण सहित सम्बन्धित वडा कार्यालय बसाई सराईको कागजात
३.जहाँ जानेहो त्यस ठाउको लालपुर्जा र जुन ठाउँमा आउनेको पनि पेश गर्नु पर्ने
४.बसाई सराई गरि आउनेको हकमा बसाई सराई गरि ल्याएको प्रमाणपत्र

सेवा प्रकारः-
सेवा समयः- सोहि दिन वा सर्जिमिनको हकमा बढीमा ३ दिनभित्र
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा सचिब /स्थानीय पन्जिकाधिकारी /फाँट कर्मचारी
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- आर्थिक ऐनमा तोके बमोजिम
आवश्यक कागजातहरुः-

१.निवेदन पत्र
२.मृतकको नागरिकता र सूचना दिन आउनेको नागरिकता
३.मृतक संग सम्बन्ध जोडिने प्रमाण पत्र
४.अविभाहित मृतकको हकमा स्थानीय सर्जमिन पत्र
५.मृतकको नागरिकता नभएको हकमा स्थानीय सर्जमिन पत्र
६.सूचना दिने व्यक्तिको नागरिकता नभएमा समेत स्थानीय सर्जमिन पत्र

सेवा प्रकारः-
सेवा समयः- सोहि दिन वा सर्जिमिनको हकमा बढीमा ३ दिनभित्र
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा अध्यक्ष /वडा सदस्य/ वडा सचिव , सम्बन्धित फाँटका कर्मचारी
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- रु २००
आवश्यक कागजातहरुः-

१.निवेदन र नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि
२.जग्गा धनि प्रमाणपत्र पुर्जा को प्रतिलिपि
३.जग्गा रहेको क्षेत्रको प्रमाणपत्र प्रतिलिपि नापी नक्सा
४.चालु आ.ब सम्मको मालपोत/घर जग्गा कर वा एकिकृत सम्पत्ति कर तिरेको रसिद
५.निवेदक स्वयंम वा निजको अन्य व्यक्तिलाइ तोकेको हकमा निज निवेदकले दिएको अधिकृत बरेसनामा को प्रमाणित प्रतिलिपि

सेवा प्रकारः-
सेवा समयः- सोहि दिन वा सर्जिमिनको हकमा बढीमा ३ दिनभित्र
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा अध्यक्ष /वडा सदस्य/ वडा सचिव , सम्बन्धित फाँटका कर्मचारी
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- रु १००
आवश्यक कागजातहरुः-

१.निवेदन तथा नागरिकता प्रमंपत्रको प्रतिलिपि
२.नाता खुल्ने पत्रको प्रतिलिपि
३.सर्जमिन गरि बुझ्नु पर्ने भएमा साक्षी बस्ने ७ जनाको नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि
४.चालु आ.ब सम्मको मालपोत र घर जग्गा कर वा एकिकृत सम्पति कर तिरेको रसिद
५.नाता प्रमाणित गर्ने व्यक्तिहरुको २ प्रति पासपोर्ट साइजको फोटो

सेवा प्रकारः-
सेवा समयः- सोहि दिन वा सर्जिमिनको हकमा बढीमा ३ दिनभित्र
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा अध्यक्ष /वडा सदस्य/ वडा सचिव , सम्बन्धित फाँटका कर्मचारी
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- रु १००
आवश्यक कागजातहरुः-

१.नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि र निवेदन पत्र
२.जग्गा धनि प्रमाण पत्रको प्रमाणित प्रतिलिपि
३.हक भएको श्रोत खुल्ने कागजात
४.नक्सा पास वा नामसारी नक्सा भएको प्रमाण पत्र को प्रतिलिपि
५.अन्य आवश्यक कागजातहरु
६.चालु आ.ब सम्मको मालपोत र घर जग्गा कर वा एकिकृत सम्पति कर तिरेको रसिद वा कर निर्धारण स्वीकृत भएको कागजात

Pages

जानकारी