FAQs Complain Problems

आठराई गाउँपालिकाकाे घर नक्सा पास सम्वधी सुचना

आठराई गाउँपालिकाकाे घर नक्सा पास सम्वधी सुचना

आर्थिक वर्ष:

जन प्रतिनिधि

मान बहादुर लिम्बु

अध्यक्ष

रुपा देवी कन्दङवा

उपाध्यक्ष